Consultanță

Programul MENTOR” – program de transfer de experiență

Programul „MENTOR” reprezintă o suită de activităţi structurate şi planificate, cu durata totală de până la 5 luni, care facilitează realizarea transferului de experienţă de la oamenii recunoscuţi ca valoroşi în compania dumneavoastră către cei care au nevoie de acest know-how.

Un asemenea Program a dus dezvoltarea la un alt nivel, adăugând o componentă personală – extrem de utilă. Succesul Programului depinde cel mai mult de interesul Discipolului pentru propria dezvoltare, dar, în același timp, și de disponibilitatea reală a Mentorului să ajute. Pentru mine, acest Program a fost de un real ajutor; asemenea inițiativă merită lăudată și înrădăcinată în cultura companiei.” Mircea Badiu, Brand Manager, participant ca Discipol în Programul MENTOR, implementat în FrieslandCampina România.

Programul „MENTOR” este materializarea credinţei noastre ferme în două principii: 1. învăţarea practică de tip „on-the-job” sau „learning-by-doing” reprezintă o metodă eficientă de dezvoltare şi creştere a potenţialului angajaţilor. Mentoratul este una din metodele incluse în această categorie şi s-a dovedit, din experienţa noastră din diverse companii, că aduce rezultate imediate, practice şi durabile.  2. la nivel de organizaţie există „stocat” (în experienţa şi expertiza unor oameni valoroşi) un bagaj de informaţii, incidente critice, lecţii învăţate, exemple care de cele mai multe ori nu sunt utilizate la adevărata lor valoare, ba chiar se pierd. Acest „know-how” este extrem de valoros pentru creşterea eficienţei companiei şi merită gestionat prin Programe structurate, planificate, deoarece pe cale naturală nu se transmite suficient de mult. 

Cultura unei organizații - normele de comportament, atitudinile angajaților, modul de luare a deciziilor, de lucru etc. -  influențează subtil, dar extrem de profund performanța fiecărui angajat, a fiecărei echipe, a fiecărui manager și a organizației în general.

Serviciul DANIS dedicat culturii organizaționale reprezintă o serie de workshop-uri ghidate, sesiuni de consiliere și consultanță cu factorii de decizie de la diverse nivele, precum și cu diverse grupuri de angajați pentru a atinge unul sau toți pașii de mai jos, în funcție de stadiul organizației:

 • stabilirea valorilor organizaționale dorite – „pilonii” oricărei companii;
 • transmiterea valorilor organizaționale către angajați în așa fel încât toți să înțeleagă același lucru;
 • transformarea valorilor în comportamente vizibile și măsurabile – pentru ca fiecare angajat să cunoască în detaliu modul în care pot aplica și dezvolta aceste aspecte;
 • trăirea reală a valorilor declarate și cunoscute în munca și deciziile de zi cu zi de către o masă critică de angajați. 

Consultanță în schimbare organizațională

În situații de schimbare organizațională – fie că este vorba despre preluări și achiziții, sau despre schimbarea conducerii, investiții tehnologice, sau schimbări procedurale etc. – rezultatele preconizate vor fi obținute doar dacă o masă critică a oamenilor din organizație vor susține și chiar vor contribui la această schimbare. Rezistența la schimbare, reacțiile de respingere și de apărare a vechilor obiceiuri sunt cele mai mari pericole pentru implementarea cu succes a unei schimbări.

Serviciul Danis de consultanță în schimbare organizațională ajută factorii decidenți dintr-o organizație:

 • analizeze situația actuală, în raport cu cea dorită, pentru evidențierea diferențelor și a potențialelor riscuri;
 • să stabilească un plan concret de acțiuni eficiente, pentru a crește procentul de reușită a schimbării și pentru reducerea rezistenței;
 • să faciliteze o serie de workshop-uri, să creeze grupuri de acțiune (de tip „task-force”), sau să ofere training-uri de Management al Schimbării pentru ca rezultatele finale să fie cele dorite.

Unul din factorii critici de succes care le creează celor de la Danis un avantaj competitiv este convingerea că orice proiect din domeniul lor de interes va ieşi foarte bine. Chiar şi dacă ar fi un proiect complet nou, sunt convinsă că prin toate analizele şi metodele lor de pregătire proiectul va fi un succes.” Carmen Nicula, HR Director, FrieslandCampina România

Restructurare organizațională

Serviciul Danis de „restructurare organizațională” se adresează situațiilor în care se constată – eventual în cadrul unui proces de planificare strategică – că structura organizaţională actuală nu mai corespunde obiectivelor companiei (din diverse puncte de vedere, de exemplu: funcțiunile nu mai sunt actuale, responsabilitățile sunt neclare, numărul de posturi a devenit impropriu etc).  

Un aspect important pentru consultanții Danis în cadrul acestui serviciu este creșterea gradului de acceptare a noii structuri de către angajați, în vederea susținerii și implementării schimbărilor cu succes. Implicarea eventualului sindicat, implicarea angajaților în proces, asigurarea transparenței – reprezintă căi prin care Programele noastre de restructurare au avut o rată de reușită maximă.

În funcție de situațiile particulare, într-o intervenție de „restructurare organizațională” putem oferi servicii de:

 • diagnoză a situației curente pentru identificarea ariilor necesare pentru a fi restructurate;
 • crearea design-ului unei noi structuri organizaționale conforme cu obiectivele strategice ale companiei;
 • analiza muncii la diverse nivele ierarhice pentru stabilirea responsabilităților aferente posturilor (inclusiv consultanță pentru scrierea de fișe de post adecvate);
 • evaluarea angajaților existenți pentru potrivirea cu noile poziții din structură (experiență, competențe și atitudini generice);
 • crearea de planuri de dezvoltare pentru angajați în vederea creșterii gradului de potrivire cu noua structură.  

 

Sistem de evaluare a performanțelor manageriale

De-a lungul experienței noastre de lucru cu organizațiile, și în special cu managerii – „motorul performanței” într-o companie – am dezvoltat un know-how țintit, specializat, legat de modul de evaluare și dezvoltare a competențelor specifice rolului de conducere. Am învățat, de asemenea, că soluțiile standard (pre-scrise), sau cele care au funcționat într-o companie nu vor fi neapărat utile și relevante într-o situație nouă. De aceea, în acest domeniu, credem că sistemele create special pentru compania în cauză reprezintă soluția cea mai viabilă. În cadrul acestui serviciu, consultanții Danis vor oferi:  

 • Consultanță pentru crearea sistemului de evaluare a performanțelor de conducere (propriu și util organizației dumneavoastră, nu rețete pre-scrise);
 • Asistență în implementarea sistemului de evaluare a performanțelor de conducere (workshop-uri explicative, consiliere cu factorii de decizie etc);
 • Consultanță pentru crearea congruenţei între sistemul de evaluare a performanțelor manageriale şi cel de recompense și bonusuri;
 • Consultanță pentru introducerea valorilor organizaționale drept criteriu de evaluare în sistemul de evaluare a performanței (pe baza studiilor care demonstrează importanța potrivirii dintre valorile personale și cele organizaționale).

O dovadă vie de profesionalism și inovație. Danis înțelege foarte bine nevoile clientului și adaptează cu adevărat programele. Atmosfera de lucru este deschisă, favorabilă auto-cunoașterii, creșterii performanței individuale și a echipei. Sunt convins că Danis Consulting este unul din cei mai importanți jucători pe piața de consultanță managerială.” Sorin Harabagiu, Plant Manager, URSUS Breweries